Takuro Osaka v2.0

Rebirth

02a.jpg 02c.jpg02d.jpg 02b.jpg

Photo by Kazumasa Sako

通年11℃、闇の地下空間に光、水などの生命環境を整え植物を育成させる一ヶ月間の作品。

ネオン、水銀灯、人工地盤(ジュート)、ラン麦

2500×9000×200

" 玻璃の回廊展" 1995 9.17-10.8 大谷資料館(栃木 宇都宮)

Copyright 1999 - 2017 TAKURO OSAKA.